THL rekommenderar en fjärde coronavaccindos för dig som fyllt 80 år

28.03.2022 kl. 11:39
Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att kommunerna erbjuder en fjärde dos coronavaccin för personer som fyllt 80 år och äldre som bor på vårdhem. Den fjärde vaccindosen kan ges när det har gått minst tre månader sedan den tredje dosen.

 Rekommendationen omfattar sammanlagt cirka 300 000 personer. Med rekommendationen strävar man efter att förebygga allvarliga coronasjukdom, dödsfall och förlorade levnadsår.   

"När det epidemiologiska läget har försämrats har också antalet fall som kräver specialiserad sjukvård ökat bland personer under 80 år. De får dock fortfarande ett gott skydd mot allvarlig coronasjukdom av den tredje vaccindosen, även i den svåra epidemisituationen. Hos personer som fyllt 80 år är den uppnådda skyddseffekten med tre vaccindoser inte lika god eller långvarig som hos yngre personer. Med de nu rekommenderade fyra doserna strävar man alltså efter att höja och förlänga skyddet mot allvarlig sjukdom på sjukhus och i synnerhet mot dödsfall ", säger THL:s överläkare Hanna Nohynek.   

THL följer aktivt epidemisituationen för andra åldersgrupper och personer som hör till medicinska riskgrupper samt virusvarianternas inverkan på vaccinens skyddseffekt. THL har redan tidigare allvarligt rekommenderat den fjärde vaccindosen för personer med allvarlig immunbrist.  

THL:s rekommendation är i linje med utlåtandet från den nationella gruppen för vaccinationsexperter (KRAR). 

Tidigare coronavaccindoser påverkar immunsvaret som åstadkommits med kommande boosterdoser och därför har man noggrant övervägt att ge de fjärde doserna. 

Kommunerna ansvarar för att ordna vaccinationerna och informerar om var och när man kan få coronavaccin.

"I första hand erbjuds den fjärde dosen mRNA-vaccin, dvs. Biontech-Pfizers Comirnaty eller en halv dos Modernas Spikevax-vaccin. Finland har redan fått tillräckligt med coronavaccin för att alla som rekommenderas en fjärde dos ska kunna få en boosterdos ", berättar THL:s ledande expert Mia Kontio.  

ANNONSER