THL:s allmänna rekommendation om munskydd slopas

22.04.2022 kl. 11:12
THL:s allmänna rekommendation om munskydd för medborgare slopas med tre undantag.

THL rekommenderar fortsatt användning av munskydd i offentliga lokaler och trafikmedel

  • för personer som söker sig till vård eller test på grund av misstanke om corona
  • för personer med symtom på luftvägsinfektion, men som måste röra sig utanför hemmet
  • för personer som vet att de har exponerats för coronaviruset (t.ex. smittor har konstaterats i familjen) och som inte kan undvika närkontakter utanför hemmet.

För personer med symtom rekommenderas alltid i första hand att stanna hemma tills symtomen försvinner.

Trots uppdateringen av rekommendationen kan var och en enligt eget övervägande fortfarande använda munskydd till exempel i sådana inomhuslokaler där det är svårt att undvika närkontakter. 

"Särskilt för ovaccinerade som fyllt 12 år och för alla som löper risk att få en svår coronasjukdom oberoende av vaccinationer lönar det sig att överväga att använda munskydd som också skyddar sin bärare effektivt”, säger överläkare Otto Helve vid THL. 

På hela befolkningens nivå finns det inga grunder för att använda munskydd i den rådande epidemisituationen, där inte ens en omfattande användning av dem som en enskild åtgärd i betydande grad hindrar spridningen av viruset.

Coronavaccinationerna är det överlägset effektivaste sättet att skydda sig mot corona. Även om vaccinationerna inte helt förhindrar smitta, skyddar de mycket väl mot en allvarlig sjukdomsform.

THL:s rekommendation om munskydd gäller inte arbetsplatser och arbetssituationer där användningen av munskydd grundar sig på arbetarskydd och klientsäkerhet. Arbetsgivaren ansvarar för dessa och Arbetshälsoinstitutet ger anvisningar.

Dessutom kan lokala munskyddsrekommendationer gälla i olika områden. För var och en lönar det sig att följa den egna kommunens eller sjukvårdsdistriktets kommunikation om användningen av munskydd i området.

Social- och hälsovården har egna rekommendationer och anvisningar om användningen av skydd. 

ANNONSER