Kvaliteten på vården, pengarna och risken för krig oroar de äldre

23.09.2022 kl. 15:48
Finländare i åldern 55–84 år anser att kvaliteten på vår vård är otillåtet svag, visar den nyligen publicerade studien På tröskeln till morgondagen, som utförts på uppdrag av Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf.
Studien, som genomförts av Kantar Public, visar att så många som 73 procent anser kvaliteten på vården för de äldre att är otillåtet svag i vårt land.
De allra flesta, 91 procent, anser att samhället borde reagera snabbare på brister i vårdens kvalitet än vad som sker idag. 
Endast 18 procent anser att de äldre och deras anhöriga får sin röst hörd i vården. Hela 66 procent anser att det är osannolikt att man lyssnar på de äldre.
Små pensioner och medföljande ekonomiska problem är den största anledningen till oro bland Finlands äldre. 44 procent tycker att detta är ett problem. 
Tillgång till social- och hälsovård är det näst största problemet. Det nämndes av 36 procent av dem som svarade på enkäten. 22 procent anser att social- och hälsovården är otillräcklig.
Små pensioner har lett till att ett stort antal pensionärer har problem med att få ekonomin att gå ihop till följd av den senaste tidens prisökningar. Prisökningarna slår extra hårt mot låginkomsttagare, som lägger en allt större del av sina pengar på bostäder och energi. 
Situationen blir bara värre för dem som bor ensamma, när kostnaderna inte kan delas med någon. 
– Pensionärernas nödrop märks i de nästan dagliga kontakterna med organisationerna och i de rapporter som beställts av olika parter. Regeringen i vårt land måste nu svara på detta nödrop, säger Simo Paassilta, ordförande för Pensionärsförbunden intresseorganisation.
Hotet om krig oroar
I år användes för första gången en helt ny fråga i uppföljningen av vad det är som oroat de äldre på senaste tid (Hot om att en främmande makt attackerar Finland, levnadskostnaderna på grund av stigande priser, klimatförändringar, kärnvapenkrig och coronapandemin).
– Hotet om att en främmande makt skulle anfalla Finland kom först. Det oroade 34 procent mycket och 35 procent ganska mycket. En främmande makts attack mot Finland och kärnvapenkrig oroar kvinnor något mer än män, säger Kantar Publics forskningschef Sakari Nurmela.
På tröskeln till morgondagen görs vart tredje år. Den nu publicerade forskningsrapporten kan läsas i sin helhet här (på finska).. 
Svenska pensionärsförbundet är en av sex pensionärsorganisationer som samverkar inom Pensionärsförbunden intresseorganisation.
 

ANNONSER