Republikens presidents hälsning

18.11.2022 kl. 17:00
Republikens presidents hälsning till medlemmar av Svenska pensionärsförbundet med anledning av 50-årsjubiléet.

Ärade medlemmar av Svenska pensionärsförbundet

Ert jubileumsår är ett utmärkt tillfälle att se tillbaka på de gångna årens framgångar. Det är också ett tillfälle att blicka mot framtiden. Det arbete som ni gör tillsammans med andra pensionärsorganisationer har en betydande påverkan på vårt samhälle. Ni ser till att pensionärers röst hörs i beslutsfattandet om ekonomi, hälsa och omsorg. Ni påminner om att åldrande är en naturlig del av livet.

De gångna åren har inte varit lätta för någon. Orolighet, förtvivlan och ensamhet har präglat mångas vardag. Under svåra tider är det viktigare än någonsin att få känna samhörighet och gemenskap. Jag hoppas att ni fortsätter ordna intressanta resor, lärorika kurser och inkluderande kaffestunder. I osäkra tider kan det enda säkra vara att vi har varandra.

Jag vill framföra ett varmt tack för ert viktiga arbete. Jag önskar föreningens alla medlemmar en lyckad jubileumsfest och en god fortsättning på 50-årsjubileet.

ANNONSER