596 000 pensionstagare har fått fel skattesats i nya skattekortet

19.12.2022 kl. 07:56
Ett fel i beräkningen av pensionsskattekorten för 2023 hos Skatteförvaltningen har lett till en för låg skattesats på skattekorten för cirka 596 000 personer. Kunderna behöver dock inte omedelbart göra något eftersom pensionerna för januari beskattas huvudsakligen enligt skattekortet för 2022.

 

Skatteförvaltningens ledande skattesakkunnig Sami Varonen berättar att felet gäller pensionstagare som bor i Fastlandsfinland och vars nettoinkomst för 2023 är 22 000 − cirka 50 000 euro. Enligt Skatteförvaltningens nuvarande uppskattning är antalet sådana kunder totalt cirka 596 000.
− Det är ett mänskligt misstag som vi gjort och vi beklagar det. Vi korrigerar beräkningsfelet omedelbart och utreder som bäst hurdana åtgärder vi kan vidta för att kunderna ska ha så lite besvär av detta som möjligt. Också antalet kunder preciseras under tilläggsutredningarna.
− Kunderna behöver inte nu vara bekymrade eftersom skattekortet för 2022 används vanligtvis för pensionerna i januari 2023, säger Varonen och ber om att vänta lugnt.

Skatteförvaltningen meddelar senare hur man ska gå till väga och informerar om de åtgärder som kunder eventuellt behöver vidta. Varonen uppmanar nu pensionstagare att vänta i lugn och ro.
− Vi berättar genast när vi vet vilka åtgärder som behövs. Nu lönar det sig att i lugn och ro vänta på information från oss och handla enligt det, säger Sami Varonen.

På grund av felet är
kvarskatten högst 250 euro

Felet beror på att två parametervärden som används vid beräkningen av pensionsinkomstavdraget inte hade uppdaterats i våra system. På grund av det har det för kunder skapats ett skattekort med 0,5−1 procentenheter för låg skattesats. 
− På grund av felet kan det för kunden bildas en kvarskatt på 10−250 euro om skattekortet inte ändras. Om det till exempel är fråga om en månadspension på 2 000 euro har för kunden beräknats cirka 65 euro för litet skatt på årsnivå. Kvarskatterna för år 2023 ska betalas år 2024, säger Varonen. 

ANNONSER