Har du noterat kampanjen I egna händer?

18.01.2023 kl. 13:23
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) uppmanar alla att göra en intressebevakningsfullmakt genom kampanjen I egna händer.
Kampanjen stöds bland annat av Kotkanejdens pensionärer, som sedan länge arbetet med dessa frågor, och Pensionstagarnas Centralförbund.
Du når deras kampanjsidor på svenska här:

ANNONSER