Gemensam valdebatt i Helsingfors och Nyland

06.03.2023 kl. 09:07
Svenska pensionärsförbundet ordnar en gemensam debatt för Helsingfors och Nylands valkretsar på G18 i Helsingfors tisdagen den 14 mars klockan 13-15. Skumvin med tilltuggserveras från kl. 12:30

Inbjudan har gått ut till partierna och följande kandidater har anmält att de deltar i debatten:

Helsingfors: Eva Biaudet (sfp), Marcus Rantala (sfp), Dimitri Quintus (sdp), Markku Kivinen (vf), Mika Ebeling (KD), Clarissa Back (KD) och Amanda Pasanen (grön).

Nyland: Juha Beurling-Pomoell (sdp), Henrik Wickström (sfp), Mikaela Nylander (sfp) och Thomas Blomqvist (sfp), Martin Paasi (saml) och Thomas Elfgren (grön).

Som debattledare och moderator fungerar Marianne Lindberg från Helsingfors.

 

 

ANNONSER