Pensionärsförbundet fick en rollator som vi kan låna ut

25.04.2023 kl. 09:11
Tanken på att dela rollatorer uppstod från ur ett verkligt behov. Alla äldre behöver kunna förflytta sig smidigt från en plats till en annan. Tyvärr är det inte alltid möjligt. Ibland beror det just på bristen på hjälpmedel.

Stiftelsen Rolando och Siv Pieraccini beslöt att råda bot på det och donerade hundra rollatorer till organisationer som jobber med de äldre. Svenska pensionärsförbundet fick en av rollatorerna.

Den kommer att dyka upp där du minst anar det.

- När pensionärförbundet ordnar eller deltar i evenemang där det kan kännas tryggt att ha en extra rollator till hands tar vi med den, berättar verksamhetsledare Berit Dahlin.

Delade rollatorer möjliggör smidigare rörelse för allt Tanken är att erbjuda äldre enkel och bekymmersfri användning av rollatorer under olika förhållanden runt om i Finland.

– Delning ger flexibilitet, kanske även pengar sparas, och för vissa kan det också minska tröskeln att prova just detta hjälpmedel. Delning av hjälpmedel är ett miljövänligt alternativ, säger Juha Viertola, ordförande för Rolando och Siv Pieraccini stiftelsens styrelse.

Rollatorerna tillverkas av det inhemska företaget Tukimet Oy. För att kunna distribuera rollatorerna över hela Finland bad stiftelsen Centralförbundet för de gamlas väl att välja mottagare bland sina medlemsorganisationer.

– Rollatorerna går till servicehus, föreningar och olika organisationer som ordnar verksamhet för äldre. De kommer att gagna hundratals äldre på olika platser i Finland, säger Eva Korkiamäki, chef Centralförbundet för de gamlas väl.

ANNONSER