Förbundet höjer medlemsavgiften med 3 euro

22.11.2023 kl. 14:15
Svenska pensionärsförbundet höjer medlemsavgiften med tre euro vid årsskiftet. Medlemsavgiften stiger därmed från nuvarande 14 euro till 17 euro per medlem.

Den nya medlemsavgiften fastställdes vid årsmötet i Tammerfors den 21 november. Beslutet var inte enhälligt.

Bland annat pensionärsföreningen Festingarna i Nagu och Malax Pensionärer protesterade mot höjningen.

- Vi har i Malax diskuterat styrelsens förslag och tycker att det är för mycket, sade Christer Bogren och föreslog att förbundets skulle nöja sig med att höja medlemsavgiften med två euro, ett förslag som också vann understöd.

Ingmar Karlsson, ordförande i Borgå svenska pensionärsförening, en av förbundets största medlemsföreningar, ogillade också förhöjningen.

- Borgå svenska pensionärsförening betalar redan nu 14.000 euro i året till förbundet. Nu föreslår ni att vi ska betala 17.000 euro nästa år. Hur kommer det här medlemsföreningarna till godo, undrade han.

Förbundsordförande Ulla-Maj Wideroos blev honom inte svaret skyldig.

- Det är inte så att några pengar stannar i förbundet, sade hon.

Wideroos underströk att alla pengar används till föreningarnas och medlemmarnas bästa. Hon räknade upp medlemstidningen God Tid, förbundets it-stöd till föreningarna, personalens löner och nästa års satsning på att bevaka pensionärernas intressen.

- Vi kan ta modell av de finska pensionärsförbunden som kan det här med intressebevakning bättre än vi, sade hon.

”Pengarna slut”

Efter Wideroos inlägg vände vinden. Gustav Kass, ordförande i Pedersöre pensionärsklubb, angav tonen.

- Det är populärt att säga att vi inte ska höja medlemsavgiften och det är impopulärt att försvara en höjning. Jag ska ändå göra det. Är tre euro på årsnivå en oöverkomlig summa för oss pensionärer? Jag tycker inte att det är värt att rösta om en, två eller tre euron, sade han.

Ulla-Grönwall-Streng, ordförande i pensionärsklubben Milstolpen i Jakobstad, försvarade också höjningen, men förutsatte att det inte tas bort fler nummer av medlemstidningen God Tid.

Leif Wikström, ordförande i Kyrkslätts pensionärer, menade att det i kommunikationen från styrelsen brister i informationen om vad medlemsavgiften går till. Ulla-Maj Wideroos lovade att ta den kritiken till sig och att styrelsen ska bli bättre på att redogöra för hur pengarna ska användas.

Förbundets skattmästare Henrik Winberg påminde om att Svenska pensionärsförbundet ifjol gjorde ett underskott på 11.000 euro och att man ännu inte vet vad utfallet blir i år.

2024 finns det ett kostnadstryck i form av högre löner, förbundet har dessutom under en rad år haft extern finansiering för en it-stödperson, men den finansieringen upphör 2024 och kostnaden överförs till förbundets ordinarie budget. God Tid kostar 2024 förbundet 120 000 euro netto.

Winberg uppmanade de delegater som ville bromsa höjningen av medlemsavgiften att också komma med förslag om vilka utgifter som ska sparas in.

Förbundsmötet beslöt efter omröstning att höja medlemsavgiften med tre euro. Omröstningen genomfördes genom handuppräckning. Majoriteten för en höjning  med tre euro (motförslaget var två euro) var så stor att mötesordförande Marianne Falck ansåg att ingen rösträkning behövdes.

Förhöjningen beräknas öka förbundets inkomster med 60.000 euro 2024.

 

ANNONSER