Årssjälvrisken för läkemedel höjs 2024 

24.11.2023 kl. 10:16
Årssjälvrisken i samband med ersättning för läkemedelskostnader, det så kallade takbeloppet för läkemedelskostnader, har varit 592,16 euro åren 2022 och 2023. Årssjälvrisken höjs till 626,94 euro 2024.  

Riksdagen har godkänt ett lagförslag, med vilket man undviker en indexjustering av takbeloppet för läkemedelskostnader för de två senaste åren. Trots detta stiger årssjälvrisken i samband med ersättning för läkemedelskostnader från 592,16 euro till 626,94 euro 2024.   

Årssjälvrisken är den årliga övre gränsen för de läkemedelskostnader som en person betalar efter att ersättningen för läkemedlen har dragits av. När gränsen har överskridits har personen rätt till tilläggsersättning. Personen behöver då endast betala en självrisk på 2,50 euro för varje ersättningsgillt preparat per inköp.  Syftet med tilläggsersättningen är att läkemedelskostnaderna inte ska bli oskäligt höga. 

De två senaste åren har självriskbeloppet varit oförändrat eftersom det frystes på 2022 års nivå i början av innevarande år, det vill säga det gjordes ingen indexjustering för 2023. Ändringen var temporär.   

Med den nu godkända lagändringen undviker man att år 2024 göra en indexjustering för de två föregående åren. Vid indexjusteringen beaktar man endast förändringen i folkpensionsindex från 2023 till 2024. I och med de här åtgärderna höjs årssjälvrisken för läkemedelskostnader med ungefär 35 euro 2024. Utan lagändring skulle höjningen vara nästan dubbelt så stor.  

Enligt FPA:s beräkningar ökar lagändringen det antal personer för vilka takbeloppet för läkemedelskostnader överskrids. Enligt uppskattning ökar antalet år 2024 med 12 procent, det vill säga med 28 800 personer.

År 2022 betalade FPA totalt 1,8 miljarder euro i ersättning för läkemedelskostnader. Ersättningarna ökade med 3 procent, det vill säga 51 miljoner euro från året innan.  Läkemedelsersättningar betalades till 3 miljoner personer, det vill säga cirka 55 procent av finländarna. Tilläggsersättning för läkemedel betalades till mer än 282 000 personer, vilket är drygt 7 procent av alla som hade gjort ersättningsgilla läkemedelsinköp.  

ANNONSER