Serviceproducenterna för FPA-taxi fortsätter 2024–2025

03.01.2024 kl. 13:20
De serviceproducenter som i dag svarar för taxiresor som ersätts av FPA fortsätter att sköta taxitjänster åtminstone de kommande två åren. Från ingången av 2024 får FPA-taxi endast köras av chaufförer som har genomgått en utbildning i att möta specialgrupper.

Avtalsperioden för de nuvarande serviceproducenterna för FPA-taxi löper ut i slutet av 2024. FPA hörde sig för med serviceproducenterna om de är villiga att fortsätta att sköta taxitjänsterna under optionsåret 2025 och alla förband sig till det. Det är således bekanta serviceproducenter som svarar för FPA:s taxitjänster åtminstone 2024–2025. 

Självrisken för taxiresor som ersätts av FPA förblir oförändrad 2024. Kunden betalar fortfarande högst 25 euro för en enkelresa, och FPA ersätter de kostnader som överstiger detta belopp. Även årssjälvrisken förblir densamma (300 euro). FPA följer när årssjälvrisken nås och förmedlar uppgifterna till beställningscentralen för FPA-taxi. Kunden behöver inte betala någon självriskandel för taxiresorna efter att den årliga självrisken har uppnåtts.

Från 1.1.2024 får FPA-taxi endast köras av chaufförer som har fått utbildning i att möta specialgrupper. I fortsättningen förmedlar serviceproducenterna taxiresor som ersätts av FPA bara till chaufförer som har genomgått den utbildning som FPA förutsätter. Syftet med utbildningen är att öka chaufförernas förståelse för hur man betjänar kundgrupper som behöver särskild hjälp.

FPA har i samarbete med serviceproducenterna följt upp hur utbildningarna framskridit. Enligt Traficoms statistik hade över 9 000 taxichaufförer genomfört utbildningen före början av december. Alla serviceproducenter för FPA-taxi har förbundit sig till att det också nästa år finns tillräckligt många chaufförer som har genomgått utbildningen i varje landskap.

ANNONSER