Svenska pensionärsförbundet: Att sänka pensionerna räddar inte statsfinanserna

10.04.2024 kl. 21:49
Pensionärerna åker inte snålskjuts. Att sänka pensionerna räddar inte statsfinanserna, säger Svenska pensionärsförbundets i ett uttalande från förbundets vårmöte i Åbo den 10 april.

Så här låter utlåtandet i sin helhet:

I offentligheten har antytts att en del pensionärer (65–74-åringar) är förmögnare än den övriga befolkningen och därför kan anpassningsåtgärder riktas mot dem.

Vi åker inte snålskjuts. Vi delar oron för de offentliga finanserna. Statsfinanserna måste förbättras genom rättvis beskattning. En höjning av den allmänna momssatsen med en procentenhet till nordisk nivå skulle vara rättvisare än att skära ned på äldreomsorgen eller pensionerna. En förutsättning för detta är att prisökningarna kompenseras med fullständiga indexjusteringar av pensionerna. De reducerade mervärdesskattesatserna på läkemedel och livsmedel får inte höjas.

Vi välkomnar löftet om att folkpensionerna inte kommer att röras. Största delen av pensionerna i Finland är inte stora. Folkpensionen och garantipensionen måste höjas för att minska pensionärsfattigdomen. Pensionen för en fjärdedel är mindre än 1250 euro brutto per månad. I fjol var medianpensionen 1736 euro brutto per månad, vilket innebär att hälften av våra pensionärer fick pensionsinkomster som låg under denna nivå. 

Situationen inom statsfinanserna försvårar på många sätt pensionärernas liv. Social- och hälsovårdsreformen har inte medfört någon lättnad.  Hemvård eller dygnet-runt vård räcker inte till alla som behöver den. Tillgången till social- och hälsovårdstjänster är bristfällig. Klientavgifterna inom social- och hälsovården har höjts. Stigande priser, såsom dyrare energi, livsmedel och läkemedel, slår också hårt mot pensionärerna. Bostadsbidraget för pensionstagare indexfryses och bidragen höjs inte under åren 2024–2027.

I Finland måste vi upprätthålla solidariteten mellan generationerna och se till att alla kan räkna med trygga pensionsår. Samhället ska inte skära från pensionärerna, utan stödja pensionärernas aktiva liv och välbefinnande. På så sätt kan man förebygga sjukvårdskostnader och göra det möjligt för pensionärer att i stor utsträckning delta i frivilligarbete i det civila samhället, fungera som närståendevårdare och delta i barnomsorg.

ANNONSER