God Tid uppmärksammas i Europa

12.06.2024 kl. 10:52
Grankullapensionären Filip Hamro-Drotz artiklar i God Tid inför Europaparlamentsvalet har fått stor uppmärksamhet på AGE Platform Europes hemsida.

Du kan läsa artiklarna genom att klicka på nedanstående länk.

Till artiklarna

Filip Hamro-Drotz representerar Svenska pensionärsförbundet i AGEs delegation. AGE Platform Europe är det största europeiska nätverket för organisationer som arbetar med de äldres rättigheter i Europa.

Filips artiklar har med hjälp av artificiell intelligens översatts till en lång rad europeiska språk. På bilden som illustrerar denna artikel är hans artiklar i kroatisk språkdräkt.

ANNONSER