Käännytys sydänleikkaussalin ovelta vakavoitti Ulla-Maj Wideroosin

21.12.2021 kl. 10:37
YLE

YLE:s finska nyhetsredaktion uppmärksammade Ulla-Maj Wideroos, som i höst fick sin hjäroperation senarelagd på grund av den höga belastning som coronapatienterna förorsakar sjukhusens intensivavdelningar. Reportaget är på finska.

Ulla-maj Wideroos tillträder som Svenska pensionärsförbundets ordförande vid årsskiftet.

ANNONSER