Det råder fortsatt undantagsförhållanden i Finland

05.05.2020 kl. 10:37
Måndagen den 4 maj enades regeringen om en handlingsplan för att gradvis avveckla de restriktioner som införts på grund av coronaviruset. Personer över 70 år rekommenderas fortsätta att undvika fysiska kontakter i den mån det är möjligt.

Regeringens företrädare betonade det personliga ansvaret och de personliga bedömningarna i kommentarerna.

"Vi skall hålla fysisk distans till varandra, vi skall sköta hygienen och följa de allmänna reglerna. Från Svenska pensionärsförbundets och PIO:s sida har vi bett myndigheterna att komma med mera och tydligare regler för vad 70+arna borde och kunde göra för att upprätthålla hälsan och välbefinnandet, också om vi i övrigt följer rekommendationerna", säger förbundsordförande Ole Norrback.

Coronavirusepidemins spridning har avstannat i Finland tack vare restriktionerna och den förbättrade allmänna hygienen. Fastän epidemin för närvarande är inne i ett lugnt skede föreligger en risk att den börjar spridas snabbare igen.

Avsikten med regeringens åtgärder är att förhindra att viruset sprids i samhället, att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och att skydda de människor som hör till riskgrupperna.

Under sina förhandlingar fattade regeringen beslut om att stegvis avveckla delar av de restriktioner som införts under vårvintern.

Svenska pensionärsförbundet listar här de åtgärder som framför allt är av stort intresse för den äldre befolkningen:

 • Personer över 70 år rekommenderas fortsatt att undvika fysiska kontakter i den mån det är möjligt. Statsrådet understryker vikten av att personer som hör till riskgrupper använder eget omdöme vid iakttagandet av rekommendationen.
 • Restriktionerna som gäller besök vid enheter inom social- och hälsovården gäller tills vidare, och frågan bedöms på nytt före utgången av juni.
 • Det avråds fortfarande från utlandsresor på fritiden, och utrikesministeriets reseanvisningar förlängs till denna del.
 • Restauranger och kaféer får successivt öppna från och med den 1 juni 2020.
 • Fritidsanläggningar utomhus öppnas från och med den 14 maj med iakttagande av begränsningarna av sammankomster.
 • Idrottstävlingar och idrottsserier kan ordnas från och med den 1 juni med specialarrangemang.
 • Biblioteken tillåts omgående låna ut böcker och annat material.
 • Från och med den 1 juni får följande offentliga lokaler öppna: statliga och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, bokbussar, Riksarkivets kund- och forskarsalar, fritidslokaler och fritidsanläggningar, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, organisationers samlingslokaler, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler.
 • Stora offentliga tillställningar med över 500 deltagare är enligt regeringens riktlinjer förbjudna till och med den 31 juli 2020.
 • Begränsningen på femtio personer gäller också (som en rekommendationsbaserad anvisning) den privata och den tredje sektorns tillställningar, kulturevenemang, hobbyevenemang, idrottsevenemang och religiösa tillställningar.
 •  
Markus West

ANNONSER