Förbundet Finlands Svenska Synskadade inbjuder till digital synföreläsning 25.11

09.10.2020 kl. 16:01
Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) uppmärksammar årets tema ”En fungerande vardag” med att inbjuda alla seniorer i Svenskfinland till en virtuell föreläsning

Att tänka på när synen blir sämre

Tidpunkt: 25.11.2020 kl. 14.00-15.30

Funderar du på hur du kan ta hand om din synhälsa? Har du funderingar eller frågor kring din syn? Vet du hur din syn förändras med åldern? Vad kan du ta i beaktande i din vardag för att hjälpa din syn? FSS rehabiliteringsrådgivare Stina Nygård, Ann-Catrin Tylli och Tina Hultgren föreläser.

Anmäl dig senast den 20.11.2020 till adressen anmalan@fss.fi
Vi skickar därefter en länk till föreläsningen. Du behöver bara öppna länken så är du med! Tillfället är avgiftsfritt.

Varmt välkommen med! Vid frågor kontakta oss.

Stina Nygård
stina.nygard@fss.fi
tfn. 050-595 4377

Ann-Catrin Tylli
ann-catrin.tylli@fss.fi
tfn 040-511 3345

Tina Hultgren
tina.hultgren@fss.fi
tfn 050-561 2951

ANNONSER