Handbok om äldreråden i landskapen

I samband med landskapsreformen överförs en del av kommunens uppgifter på landskapen. Ett mål inom omstruktureringen har varit att se till att invånarnas rätt till delaktighet och inflytande tillgodoses. Därför har bestämmelserna om ett äldreråd inkluderats i landskapslagen.Läs mera »

Äldreråden vill påverka äldres boende och livsmiljö

Äldreråden i kommunerna kan inte tillräckligt tidigt påverka beredningen av frågor som rör äldre. Enligt en färsk utredning blir äldreråden i huvudsak tillfrågade när det gäller social- och hälsotjänster, mer sällan i frågor som rör stadsplanering, planläggning och boende.Läs mera »

Väggtavla - praktiska råd för äldrerådet

Sitter du i kommunens äldreråd? Här följer en väggtavla som innehåller en rad praktiska råd om hur ni kan arbeta.Läs mera »

Om äldreråden
i lagen

I kommunallagens 27 § stiftas att kommunen ska inrätta ett Äldreråd. Så här står det i lagtexten:

"Kommunstyrelsen ska inrätta ett äldreråd för att garantera den äldre befolkningens möjligheter att delta och påverka samt sörja för äldrerådets verksamhetsförutsättningar. Äldrerådet kan vara gemensamt för flera kommuner.

Äldrerådet ska ges möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning inom olika kommunala verksamheter i frågor som är av betydelse för den äldre befolkningens välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet eller möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller med tanke på den service som den äldre befolkningen behöver."

Kommunförbundets webbplats kan du läsa mer om äldrerådens arbete.

ANNONSER