Bidrag livsviktiga för äldreorganisationer

27.09.2020 kl. 09:59
Enligt Finansministeriets budgetförslag kommer man att skära ner upptill 127 miljoner euro från social- och hälsovårdsorganisationer nästa år.

Detta skulle minska mer än en tredjedel av de bidrag som delas ut i år, vilka uppgår till cirka 385 miljoner euro. Den planerade summan för nedskärningarna är endast 0,2 procent av statsbudgeten, så detta räddar inte statens ekonomi. Statsrådet måste lösa problemet med att finansiera den allmännyttiga verksamheten i över tusen social- och hälsovårdsorganisationer under höstens budgetförhandlingar. Social- och hälsoorganisationerna styr arbetet för 500 000 frivilliga, vilket har ett betydande nationellt ekonomiskt värde. Enligt utredningar kommer varje euro som investeras i organisationsverksamhet tillbaka till skattebetalarna med en sexfaldig avkastning.

Det är vida känt att betydelsen av dessa organisationer är stor i främjandet av välbefinnande och hälsa för gamla människor och även andra människor i sårbar ställning. Den offentliga sektorn klarar inte av att ta över arbetet i allmännyttiga organisationer. Nedskärningarna skulle lamslå hjälp med låg tröskel, kamratstöd och samordning av frivilligt arbete.  Problemen skulle hopa sig ännu mer och den mänskliga nöden skulle öka. Hundratusentals äldre människor skulle hamna utanför verksamhet och stöd. Enligt undersökningar upplever en tredjedel av de äldre ensamhet.

Utan frivilliga och anställda som arbetar inom social- och hälsovårdsorganisationer skulle det inte finnas många tjänster som stöder finländarnas välbefinnande. Statsstöden är livsviktiga för organisationernas verksamhet. Vi sparar många euro genom att säkra människors funktionsförmåga, inte genom att skära i budgeten.

Centralförbundet för de gamlas väl,
verksamhetsledare, Anni Lausvaara

Anci Holm

ANNONSER