Vilken nivå på servicen inom vård och omsorg vill du ha?

19.11.2021 kl. 09:41
Beakta äldrevården på svenska i välfärdsområdet. Det är högaktuellt att nominera kandidater till välfärdsområdesvalet som ordnas i början av nästa år. Tänk på att också nominera äldre människor med lång erfarenhet och sakkunskap till kandidater.


Vi behöver en god nivå på vård och omsorg inom hela välfärdsområdet och med rimliga avstånd i synnerhet för de äldre. SPF i Österbotten konstaterar med tillfredsställelse att ett äldreråd kommer att tillsättas i välfärdsområdet.
Omsorgen innefattar också kommunikation mellan sjukhus och patient. Äldre människor mellan 70–80 år har enligt THL:s undersökning varierande digitala kunskaper beroende på utbildning och i vilken bransch man har arbetat. Speciellt de som är 85 eller äldre har inte så bra datakunskaper. Trots att de digitala färdigheterna att använda internet finns upplever över hälften av de över 70 år att social- och hälsovårdstjänsterna på nätet inte berör dem. I de skriftliga vårdkallelser som VCS sänder ut till patienterna, meddelar man, att man slutat ge utlåtanden per brev från 1.1.2021 och förutsätter alltså att kunden klarar av att sköta ärenden på Kanta-tjänsten. Vill man ha det per brev ska man säga till. I stället bör det automatiskt vara så att man frågar patienten i vilken form han eller hon vill ha utlåtandet och ger det utan dröjsmål också på svenska.
Digitaliseringsivern får inte leda till utanförskap.

Uttalande från SPF 
Österbottens höstmöte

SPF Österbotten

ANNONSER