Stöd för God Tid

15.08.2023 kl. 11:10
God tid är en uppskattad medlemsförmån för SPF:s medlemmar. Enligt förbundsmötet senaste höst går den på förlust och därför beslöt höstmötet att minska antalet nummer från 10 under 2022 till 9 under 2023, delvis på grund av Postens prisförhöjning senaste år.


Minskningen inverkar också på annonsintäkterna. 
Eftersom Posten höjer distributionsavgifterna ytterligare detta år är det sannolikt att SPF diskuterar tidningens lönsamhet också för nästa år, och därför eventuellt föreslår ytterligare minskning av antalet nummer år 2024. 
Tidningen har tre viktiga kostnadsgrupper: innehållet, och för papperstidningen tryckningen och distributionen. Enligt läsarundersökningen skickas papperstidningen till 16 000 pensionärshushåll i landet. 
De som kan och vill läsa en digital tidning kan stöda tidningens lönsamhet genom att övergå till enbart digital tidning. Detta skulle säkra att denna medlemsförmån bibehålls på den nuvarande höga nivån. 
Därför föreslår jag att Svenska pensionärsförbundet gör det lätt för medlemmarna att frivilligt övergå till enbart digital tidning redan nu, så att intresset för enbart digital tidning är klart då förbundets budget för 2024 planeras inför förbundets höstmöte. 


 

Arno Wirzenius, Kotka

ANNONSER