Desky

12.09.2019 kl. 10:45
Föreningens digitala kontor på nätet med allt bakom en och samma inloggning


Svenska pensionärsförbundet har beslutit att ta i bruk Webbhusets nya tjänst Desky, som är föreningens digitala kontor på nätet.

Förbundet erbjuder föreningarna program och tjänster för att underlätta föreningarnas administration, i erbjudandet ingår idag program för föreningens medlemsregister, webbsidor och bokföring.
Dessa tjänster är kostnadsfria för förbundets föreningar. 
Ibruktagandet av Desky betyder att dessa samlas på samma ställe i föreningens eget så kallade kontor i Desky.
Utöver de kostnadsfria funktionerna finns det även möjlighet för föreningen att köpa till olika tjänster.
Och i framtiden när nya program och tjänster ansluts till förbundets erbjudande, är det meningen att de kommer in på samma ställe.
I praktiken medför Desky fördelen att hela föreningens administration är tillgänglig bakom lösenord på adressen www.desky.fi och därmed inte bunden till en viss person eller dator.
Man kan lätt lägga till och ta bort föreningsaktiva (kallade kolleger) i föreningen till Desky.

När Desky tas i bruk finns först tillgång till medlemsregistret med samma information som i nuvarande system (med funktioner för meddelanden, fakturering osv). Senare kommer direktinloggning till föreningens hemsida och bokföringsprogrammet Briox, tillsvidare fungerar de som hittills.

Medlemsregistret
Medlemsregistret ingår som ett program i Desky, i och med detta så uppdateras medlemsregistret till deras nya version (3.0).
Uppdateringen kommer att ske i slutet av september vilket innebär att det nuvarande medlemsregistret (registry.huset.fi) då kommer att vara stängt i tre dagar.
Exakt datum meddelas snart, så följ med på https://spfpension.fi/sv/it/it_for_foreningar/medlemsregister/
Mer information och instruktioner sänds snart till alla som har inloggning till medlemsregistret

Åsa Andersson

Webbseminarium om moln för iPhone och iPad

Här kan du i efterhand se webbseminariet med tips om molntjänster för iPad och iPhone. Här är också länk till utvärderingsblankett.
26.05.2020 kl. 09:42

Så här gör du en Android-platta eller telefon pensionärvänligare

Med inställningarna beskrivna här kan du anpassa din Android-apparat så att den är mera lättanvänd för en pensionär.
19.05.2020 kl. 12:43

Webinarie - Användbara program för föreningar

07.05.2020 kl. 15:57

Smarttelefonkurs del 5 - Banken & Säkerhet

Andreas avslutar smarttelefon kursen med banken och säkerhet
07.05.2020 kl. 15:37

Desky instruktioner, tips och ny funktion

Instruktioner finns nu till bl.a hur fakturera nya medlemmar? Ny funktion: Möjligt att skriva ut fler fakturor på en gång. Hur nå medlemmar som inte har e-post? Ny kolumn med ålder och avancerad sök i medlemsregistret
05.05.2020 kl. 13:13

Android smarttelefonskurs del 4 - Appar

Andreas går igenom hur man får ned appar till sin smarttelefon och hur man sen också tar bort dem. Dessutom diskussion om bra appar att använda. 
28.04.2020 kl. 17:03

ANNONSER