Desky

12.09.2019 kl. 10:45
Föreningens digitala kontor på nätet med allt bakom en och samma inloggning


Svenska pensionärsförbundet har beslutit att ta i bruk Webbhusets nya tjänst Desky, som är föreningens digitala kontor på nätet.

Förbundet erbjuder föreningarna program och tjänster för att underlätta föreningarnas administration, i erbjudandet ingår idag program för föreningens medlemsregister, webbsidor och bokföring.
Dessa tjänster är kostnadsfria för förbundets föreningar. 
Ibruktagandet av Desky betyder att dessa samlas på samma ställe i föreningens eget så kallade kontor i Desky.
Utöver de kostnadsfria funktionerna finns det även möjlighet för föreningen att köpa till olika tjänster.
Och i framtiden när nya program och tjänster ansluts till förbundets erbjudande, är det meningen att de kommer in på samma ställe.
I praktiken medför Desky fördelen att hela föreningens administration är tillgänglig bakom lösenord på adressen www.desky.fi och därmed inte bunden till en viss person eller dator.
Man kan lätt lägga till och ta bort föreningsaktiva (kallade kolleger) i föreningen till Desky.

När Desky tas i bruk finns först tillgång till medlemsregistret med samma information som i nuvarande system (med funktioner för meddelanden, fakturering osv). Senare kommer direktinloggning till föreningens hemsida och bokföringsprogrammet Briox, tillsvidare fungerar de som hittills.

Medlemsregistret
Medlemsregistret ingår som ett program i Desky, i och med detta så uppdateras medlemsregistret till deras nya version (3.0).
Uppdateringen kommer att ske i slutet av september vilket innebär att det nuvarande medlemsregistret (registry.huset.fi) då kommer att vara stängt i tre dagar.
Exakt datum meddelas snart, så följ med på https://spfpension.fi/sv/it/it_for_foreningar/medlemsregister/
Mer information och instruktioner sänds snart till alla som har inloggning till medlemsregistret

Åsa Andersson

It-kryssningen 2.10.2019

Här hittar du presentationerna och länk till utvärderingsblanketten
03.10.2019 kl. 08:01

ABC kompendierna för Windows 10 och Android

Våra kompendier är skrivna för nybörjare som inte alls använt dator, platta eller smarttelefon tidigare och känner ett behov av grundkunskaper. Kompendierna får laddas ner och användas fritt.
30.09.2019 kl. 10:04

Material för molntjänstkurs

Här kan du ladda ner material för it-handledarutbildning i molntjänster
20.09.2019 kl. 19:45

Seniorsurfdagen 2019

Tisdagen 8.10 ordnas det program på olika håll som del av den nationella SeniorSurf-dagen
20.09.2019 kl. 13:27

Den 25 september stängs registry och vi tar ibruk desky

Vidare instruktioner till alla användare samt inbjudan till desky sänds ut mellan den 26 och 27.9
16.09.2019 kl. 12:11

Desky utbildningar

12.09.2019 kl. 16:31

ANNONSER