Föreningarnas sidmall förnyades 30.3.2016

17.08.2016 kl. 14:13
Föreningarnas webbsidors layout förnyades under våren 2016

Fem föreningar (Åbo, Kotka, Korsholm, Kristinestad och Ettan) testade den nya sidmallen och gav feedback på den.

Åboföreningen var först ut med att övergå till nya sidmallen, se http://abo.spfpension.fi, Kristinestad och Ettan har också övergått till den.

Efter att de sista förändringarna gjorts beslöt SPFs styrelse att också de övriga föreningarna kan överföras till den nya sidmallen.

Den största förändringen (och motiveringen till förnyelsen) var att webbplatserna mobilanpassades och blev så kallade responsiva webbplatser som anpassar sig till besökarnas skärmstorlek. En besökare som kommer till webbplatsen med mobiltelefonen ser en variant av sidan som fungerar bättre på mobilen och en besökare som använder PC ser en sida som är anpassad till PC.

Robert Riska

ANNONSER