Spänst i benen - musik och rörelse

19 November 2020 kl. 12.00–21 November 2020, 12.00

Kursen är avsedd för gruppledare och motionskompisar inom frivilligarbetet. Deltagarna lär sig att på ett inspirerande sätt förena musik och fysisk aktivitet. Vi aktiverar alla våra sinnen med trygga roliga inomhusaktiviteter ss. balans och benhälsa med musikens kraft, stoljumppa till sång, stolyoga och andra former av motionsmellanmål.  Målsättningen för Spänst i benen-programmet är att stärka skeletthälsan och förebygga fall. Dessutom ingår reflektioner över hur vi kan tillämpa musik och rörelse med dem som har nedsatt syn eller hörsel.

Klicka Här för anmälningsblankett.

Kursplats är Lehmiranta, Salo

Kursledare är Kitty Seppälä


Arrangör
Svenska pensionärsförbundet

ANNONSER