Vårmöte

21 April 2021 kl. 12.30–16.00

Svenska pensionärsförbundets vårmöte hålls 21.4 kl. 12.30. Mötet hålls i huvudsak på distans/Zoom. Fysisk plats är Hanaholmens kulturcentrum i Esbo. Beträffande antal deltagare på plats följer vi Regionförvaltningsverkets rekommendationer.  På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Ingen deltagaravgift för deltagare på distans.

Anmälningstiden gick ut 1.4, men ifall ni glömt att anmäla er, så hoppas vi att ni anmäler er så fort som möjligt, senast 15.4 till förbundets kansli i Helsingfors, kansliet@spfpension.fi, tfn 040 578 0415.

Vi sänder Zoom länk 16.4 till alla distansdeltagare.

Vårmötet sänds också live på vår YouTube-kanal och webbplats från och med kl. 12.30.

Handlingar:

Fullmakt
Föredragningslista
Kallelse till vårmöte
Omröstnings- och valordning
Program 21.4.2021
SPF Österbotten verksamhetsberättelse och bokslut 2020
Svenska pensionärsförbundets stadgar, godkända av vårmötet 11.4.2013 MED ÄNDRINGSFÖRSLAG
Verksamhetsberättelse 2020 SPF
Verksamhetsberättelse 2020 Samrådet i SPF Helsingfors
Verksamhetsberättelse 2020 SPF Mellannyland
Verksamhetsberättelse 2020 SPF Västnyland
Verksamhetsberättelse 2020 SPF Åboland
Verksamhetsberättelse 2020 SPF Östnyland
Vårmöte brev 2021
Delegatlista

 Arrangör
Svenska pensionärsförbundet

ANNONSER