Spänst i benen-kurs på Lehmiranta - VÄNTELISTA

01 December 2021 kl. 12.00–03 December 2021, 12.00

Deltagarna lär sig att på ett inspirerande sätt förena musik och fysisk aktivitet. Vi aktiverar alla våra sinnen med trygga roliga inomhusaktiviteter ss. balans och benhälsa med musikens kraft, stoljumppa till sång, stolyoga och andra former av motionsmellanmål. Dessutom ingår reflektioner över hur vi kan tillämpa musik och rörelse med dem som har nedsatt syn eller hörsel.

Kursledare: Kitty Seppälä, MHV, ft, hälsocoach

Kursen är avgiftsfri, tillägg för enkelrum 26,- € per natt

Tilläggsinformation: Verksamhetskoordinator Inger Holmberg telefon 040 5952992 eller e-post inger.holmberg@spfpension.fi 

För att anmäla dig till kursen; Klicka här


Arrangör
Svenska pensionärsförbundet

ANNONSER