Pensionärsförbundet: Kommuner skapar onödig oro i vaccinationskön

04.02.2021 kl. 09:33
Det är uppenbart att kommunerna nu behöver hjälp med att organisera och informera om hur coronavaccineringen skall gå till. Vårdpersonalen skall ha ett stort tack för det uppoffrande arbetet den gjort under pandemin. Det är ändå för mycket begärt att de som är experter på att vårda oss och lever under stor press, nu dessutom skall ha tid och krafter att bygga upp och systematisera vaccineringen av nästan hela vår befolkning.

Det är helt riktigt att prioritera äldre när vaccineringen nu kommit igång. Kommuner, som har tillgång till något hundratal vaccindoser har uppmanat en mycket större målgrupp, i större kommuner tusentals, att ta kontakt till några få telefonnummer, som genast blivit helt överbelastade. Det mycket större antalet pensionärer, som inte kommer fram, blir irriterade och förargade, och många, som länge levt i isolering, blir oroliga och i värsta fall känner sig övergivna. De flesta vill ju bli vaccinerade så snart som möjligt. Svenska pensionärsförbundet och säkert många andra kontaktas dagligen av otaliga upprörda och oroade pensionärer. I stället för att vända sig till en mycket större grupp än man har vaccin till, kunde man gå fram årsklassvis i den takt man får vaccin, åtminstone bland pensionärer. Nu tvingas många pensionärer ringa hundratals gånger för att meddela att de vill bli vaccinerade. Så skall vår förvaltning inte fungera.

Brister finns både i informationen och i organiseringen. Alla förstår att man inte kan vaccinera flera än man har vaccindoser till. För att undvika onödig missnöje och oro måste därför arbetet nu systematiseras. Det tycks inte alla kommuner ha kapacitet att göra. Därför borde myndigheter på riksnivå ta ansvaret för samordningen. Här finns nu en möjlighet för myndigheter med ansvar för krishantering att visa sitt kunnande. Där borde åtminstone beredskap för den här typen av situationer finnas. Det övergripande ansvaret har ändå regeringen. Det är helt onödigt att en process, som entydigt syftar till att trygga livet för äldre och för hela befolkningen från början skall skapa missnöje och oro.

Ole Norrback
Förbundsordförande
På vägnar av Svenska pensionärsförbundets styrelse

 

 

ANNONSER