Utlåtanden

Det brutna indexet

Ledare # 2 Enligt det s.k. brutna indexet bestäms de årliga förändringarna i pensionerna till 80 % på basen av kostnadsutvecklingen och till 20 % på löneutvecklingen. Läs mera »
04.03.2016 kl. 09:28

Pensionärsförbundets kurs- och utbildningsverksamhet

Verksamhetsledaren # 2 Svenska pensionärsförbundet tillsatte i början av året en arbetsgrupp med uppgift att planera och strukturera förbundets utbildningsverksamhet. Allmänt kan sägas att förbundets kurs- och utbildningsverksamhet är synnerligen mångsidig och riktar sig till hela medlemsfältet.Läs mera »
04.03.2016 kl. 09:25

IT-BITEN Vårdtjänster på internet

Som ni märkt då ni läst den här kolumnen, kan man använda datorer och internet till det mesta. Det gäller även hälsa och sjukvård, man kan bl.a. granska sina sjukvårdsuppgifter på internet och hitta information om hälsa och sjukdomar och följa med sitt hälsotillstånd med en app på telefonen.Läs mera »
04.03.2016 kl. 09:15

Vi blir bara flera – och aktivare

LEDARE # 9 Ett år med ovanligt stor aktivitet i vårt förbund närmar sig sitt slut. Vi har redan fått över 1400 nya medlemmar det här året, vilket ingen annan finlandssvensk organisation kan ha fått. Att vi ständigt får nya medlemmar är väl det bästa beviset på att vår verksamhet uppskattas. Läs mera »
11.12.2015 kl. 09:00

Visioner och verksamhet år 2016

Verksamhetsledaren # 9 Svenska pensionärsförbundet ordnade ett välbesökt höstmöte den 25 november i Tammerfors. 131 delegater från 54 föreningar var på plats för att bland annat behandla förbundets verksamhetsplan för år 2016. Läs mera »
11.12.2015 kl. 09:00

Om sådant som har försvunnit

UPPSNAPPAT # 9 För något år sedan skrev jag i denna spalt några rader om paketpinnen, denna behändiga lilla på mitten avfasade träpinne som underlättade hembärningen av paket. Paketpinnar förekommer ju inte mera åtminstone på våra breddgrader, annat än på sin höjd i mera exklusiva butikssammanhang.Läs mera »
11.12.2015 kl. 09:00

Om en gammal bekant

UPPSNAPPAT # 6 Visst minns vi honom, några av oss i alla fall: Cylinderhatten, trollstaven, den välansade mustaschen, den eleganta fracken, slängkappan med rött foder (lämpligen fladdrande i äventyrens vinddrag).Läs mera »
28.08.2015 kl. 15:52

Om äldreråden

LEDAREN # 5 Enligt lag är kommunerna skyldiga att tillsätta äldreråd, men äldreråden har ingen lagstadgad verksamhet. Äldreråden måste alltså finnas, men verksamheten bestämmer råden själva helt och hållet över. Det är både en styrka och en svaghetLäs mera »
04.06.2015 kl. 23:41

Ta vara på de äldres kunnande i beslutsfattandet!

Verksamhetsledaren # 5 Under vintern och vårvintern har många medlemmar i förbundets pensionärsföreningar efterlyst utbildning och stöd för äldrerådens medlemmar. Tisdagen den 2 juni ordnade Svenska pensionärsförbundet ett välbesökt Äldrerådsseminarium i Vasa. Drygt 80 personer från Karleby i norr till Kristinestad i söder mötte upp för att dryfta äldrerådens roll i kommunerna.Läs mera »
04.06.2015 kl. 23:38

Om naturen

UPPSNAPPAT # 5 Nu nalkas ljuvlig sommar, som skalden säger och som man till och med får sjunga på skolavslutningen. Och där är vi nu, synnerligast som vintern inte riktigt slog igenom på allvar. Men ljuvlig sommar kan betyda mycket, en sommaraspekt är naturen. Det vill säga att njuta av naturen – med allt vad det betyder: skogen, ängarna, vattnet, blommorna, solskenet, ljuset, bofinkarna, ekorrarna och så vidare.Läs mera »
04.06.2015 kl. 23:35

Hur gammal kan människan bli?

LEDARE # 4 Det vet ju ingen. Den som dokumenterat levt längst är fransyskan Jeanne Calment, som dog år 1997 i en ålder av 122 år och 164 dagar. Fem kvinnor, som enlig trovärdiga dokument föddes på 1800-talet, lever fortfarande, eller levde åtminstone för någon vecka sedan; tre i USA, en i Italien och en i Sverige. Äldsta av dem är Gertrude Weaver i USA, född år 1898. Hennes recept för ett långt liv är gudstro, hårt arbete, älska och behandla alla lika. Alla, som lever enligt de här recepten, når säkert inte lika hög ålder, och andra recept finns ju också. Läs mera »
24.04.2015 kl. 13:11

Kulturen har stor betydelse för människan

Verksamhetsledaren # 4 Under de senaste åren har flera forskare lagt fram rapporter och undersökningar som visar att kultur har stor betydelse för människans hälsa, välbefinnande och lärande. Kulturupplevelser ger deltagarna nya perspektiv och bidrar därmed till ett djupare livsinnehåll och en känsla av sammanhang.Läs mera »
24.04.2015 kl. 13:07

​Om björnar

UPPSNAPPAT # 4 Det har inte varit mycket bevänt med vintern i år. Ingen har rödnäst och huttrande behövt säga att den helst skulle vilja gå i ide och ta det lugnt tills blåsipporna åter i backarna står. Men det finns de som har förstått det. Ursidae heter gänget, ”björn” efter vederbörlig titelbortläggning.Läs mera »
24.04.2015 kl. 13:00

Livet blir bättre med åren

Verksamhetsledaren # 3 Senaste fredag den 20 mars firades Internationella Lyckodagen, vilket uppmärksammades på olika håll i världen. Här hemma väckte Yle Fems program om lycka livliga diskussioner bland yngre och äldreLäs mera »
27.03.2015 kl. 11:32

Om ädla känslor

UPPSNAPPAT # 3 ”Sången ädla känslor föder, hjärtats nyckel heter sång” Läs mera »
27.03.2015 kl. 11:24

Tillit – grunden för välfärden

LEDARE # 2 Inget samhälle är felfritt, men när forskare jämför levnadsvillkoren mellan olika länder, kommer de nordiska länderna nästan undantagslöst i topp. Läs mera »
20.02.2015 kl. 07:18

Det är aldrig för sent!

Verksamhetsledaren # 2 Temat för detta nummer är hälsa. Inom Svenska pensionärsförbundet kommer vi under året att uppmärksamma hälsosamt åldrande på ett mera synligt sätt än tidigare.Läs mera »
20.02.2015 kl. 07:14

​Om några ord i veckan

UPPSNAPPAT # 2 Nyligen hade jag anledning att leta efter en uppgift som jag visste att jag i tiden hade antecknat i min kalender, Svenska pensionärsförbundets givetvis. Läs mera »
20.02.2015 kl. 07:11

Till det öppna samhällets lov

LEDARE # 1 Med rätta upprörs vi av det meningslösa våldet, som fanatismen skapar. Den våldsamma brutaliteten mot fullständigt oskyldiga, som vi kan se i bland annat Syrien och Irak och nu senast i Paris, går det bara inte att förstå. Läs mera »
22.01.2015 kl. 23:20

År 2015 – Pensionärerna i centrum

Verksamhetsledaren # 1 Svenska pensionärsförbundets tema under år 2015 är Pensionärerna i centrum. Förbundet kommer under året att målmedvetet och helhjärtat arbeta för trivsel och samhörighet, bevaka medlemmarnas intressen samt tillvarata den kunskap och livserfarenhet som pensionärerna harLäs mera »
22.01.2015 kl. 22:58

Om nyårslöften

UPPSNAPPAT # 1 Det här med nyårslöften är egentligen inget dumt påhitt. Visserligen tillkommer väl en del löften i stundens yra, men andra kan vara allvarligt menade, ett resultat av moget övervägande.Läs mera »
22.01.2015 kl. 22:45

Berikande gemensamma upplevelser

Året går med stormsteg mot sitt slut och jag kan blicka tillbaka på en månad fylld med positiva upplevelser tillsammans med er pensionärer runtom i bygderna.Läs mera »
12.12.2014 kl. 08:57

Om julklappsrim

UPPSNAPPAT # 9 Som alla vet drar det ihop sig till jul. Detta aktualiserar två (ofta svårbesvarade) frågor. 1. Vad skall jag ge? 2. Vad vill jag själv ha? I vårt så kallade prylsamhälle börjar ju de flesta ha det mesta. Så alldeles lätt är det inte.Läs mera »
12.12.2014 kl. 08:55

Är min kommun bättre än din?

I ledaren i God Tid nummer 6 konstaterar förbundsordförande Ole Norrback att stora förändringar av våra kommuner är på kommande.
   – De som är förutseende och agerar i tid använder den kommunala beslutanderätten mest effektivt. Nu behöver vi flera kommuner, som åtminstone för en stund glömmer revirtänkandet och med grannarna funderar över vad som är bäst för invånarna. Det är ju för dem som kommunerna och staten finns till.Läs mera »
30.08.2013 kl. 06:00

IT-tjänster och självbestämmande

IT-tjänster, lagen om äldreomsorgen och ett nationellt utvecklingsprogram för närståendevården är ämnen som verksamhetsledare Veronica Fellman tar upp i sin kolumn i God Tid 6.Läs mera »
30.08.2013 kl. 05:30

Att vara gammal på sommaren

Ta i så mycket som är lämpligt och hälsosamt men acceptera att du inte behöver eller får göra allt som du brukade göra, rekommenderar Håkan Hellberg i sin kolumn i God Tid 6.Läs mera »
30.08.2013 kl. 05:20

Vårt personliga minnesmärke

I ledaren i God Tid nummer 5 skriver förbundsordförande Ole Norrback att överföring av erfarenheter och kunskaper mellan generationerna är ett att tyngdpunktsområdena i pensionärsförbundets verksamhet. – Alltför mycken klokskap går förlorad för att vi inte har tillräckligt goda system för förmedlingen till kommande generationer.Läs mera »
07.06.2013 kl. 07:00

Fungerar intressebevakningen?

På vårmötet diskuterades mycket om intressebevakningens resultat. Men har förbundets intressebevakning någon inverkan? frågar sig verksamhetsledare Veronica Fellman i God Tid.Läs mera »
07.06.2013 kl. 05:00

Det går att förhindra lårbensbrott

Lårbensfrakturer, till två tredjedelar brott på lårbenshalsen, innebär av erfarenhet stora risker för oss äldre, skriver medicinalrådet Håkan Hellberg.Läs mera »
07.06.2013 kl. 04:00

Blomstertiden kommer

Miljön är temat för förbundsordförande Ole Norrbacks ledare i God Tid nummer 4. – På ett allmänt plan är vi alla för ren miljö, för naturens mångfald och för en sund omtanke om både keldjur och husdjur. När principerna skall börja tillämpas går åsikterna isär.Läs mera »
10.05.2013 kl. 07:00

Statens rambudget 2014–2017

Statsbudgeten för 2014–17 kan koncentreras kring tre fenomen: ekonomisk planering för välfärd, kommun- och servicestrukturreform och social- och hälsovårdsreform, skriver verksamhetsledare Veronica Fellman i God Tid.Läs mera »
10.05.2013 kl. 06:30

Om pannkakor

Ordet pannkaka har inspirerat God Tid-kåsören Anders G. Lindqvist.Läs mera »
10.05.2013 kl. 06:00

Att höra bättre

Hörselproblem och hörapparater är ämnet för senaste Håkans hörna.Läs mera »
10.05.2013 kl. 05:34

Vi efterlyser aktiva äldreråd

Det är ytterst viktigt att äldrerådens arbete och tyngd tas på allvar, eftersom pensionärsorganisationerna under flera decennier har arbetat för seniorernas möjligheter till påverkan, skriver verksamhetsledare Veronica Fellman i God Tid.Läs mera »
22.03.2013 kl. 00:00

Om hästar

Hästköttsskandalen har insprirerat God Tid-kåsören Anders G. Lindqvist. Läs mera »
22.03.2013 kl. 00:00

Våra vänner bakterierna

Stor biodiversitet, dvs. stor variation på bakteriernas mängd osch sammansättning i vår kropp ser ut att var viktigt för vår hälsa, skriver Håkan Hellberg i sin "hörna" i medlemstidningen.Läs mera »
22.03.2013 kl. 00:00

Den "ledbrutna" skall också motionera

Håkans hörna är tillbaka efter några månaders paus. Denna gång skriver Håkan Hellberg om ledbesvär. Läs mera »
09.11.2012 kl. 06:05

Vi är fortfarande en resurs!

I ledaren i God Tid nr 7 skriver förbundsordförande Ole Norrback om de äldre som en resurs på arbetsmarknaden.
    – Blir den som är 55 + arbetslös, är det alltför ofta omöjligt att få ett nytt jobb. Vid nyanställningar är lägre ålder mera värderad än kunskap och erfarenhet. En yngre anses automatiskt vara bättre. Konstigt! Kunskaperna och erfarenheterna ökar faktiskt med åren, de minskar inte. Arbetsgivare ser alltför ofta högre ålder som en belastning, och inte som den resurs ålder och erfarenhet faktiskt oftast är.Läs mera »
05.10.2012 kl. 10:35

Kräv service på svenska

Följ med i kommunalförvaltningen att det finns språkplaner och språkprogram, eftersom kommunallagen inte direkt omfattar språkliga förhållanden och tillämpningar, uppmanar verksamhetsledare Veronica Fellman i God Tid. Läs mera »
05.10.2012 kl. 10:30

Om programidéer

Fundera över vad ni har gjort i er förening och fått goda erfarenheter av, skriver Anders G. Lindqvist och ber God Tids läsare skicka idéer till program till tidningen.Läs mera »
05.10.2012 kl. 10:25

Äldreomsorgslagen träder äntligen i kraft

Vi är nöjda över att beslutet om lagens ikraftträdande nu äntligen har fattats och att lagen fick 10 miljoner euro till jämfört med det tidigare rambeslutet, säger Pensionärsförbundens intresseorganisation i ett uttalande. Läs mera »
03.09.2012 kl. 15:08

Betona kvaliteten i upphandlingen

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO framhåller att klienternas behov borde styra upphandlingsprocessen och att betydelsen av kvalitet borde betonas mer än för närvarande, i stället för att kostnaderna ges tyngdLäs mera »
20.06.2012 kl. 07:56

ANNONSER