Val av medlemmar till förbundsstyrelsen

Vid höstmötet i Tammerfors den 21 november 2019 väljs Svenska pensionärsförbundets ordförande för år 2020 och ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen för mandatperioden 2020-2021 samt revisor och revisorssuppleant i stället för dem som är i tur att avgå. Ordförandemandatet är 1-årigt och styrelsemedlemmarnas mandat är 2-årigt enligt förbundets stadgar. 

Valberedningen uppmanar  styrelserna att noggrant förbereda och förankra föreningarnas förslag till ordförande- och styrelseposterna. Valberedningen emotser förslagen inklusive kort CV (max en A4) senast 18.10.2019 till valberedningen ordförande Stig Östdahl, tel 050 65479 eller per post på adressen Svenska pensionärsförbundet rf, Valberedningen, PB 129, 00101 Helsingfors.

Under nedanstående länkar hittar du de blanketter som föreningen behöver för att göra nomineringarna och valberedningens brev till föreningarna.

Kandidatlista, styrelsemedlemmar
Kandidatlista, personliga ersättare
Kandidatlista, ordförande

 

Viktiga blanketter

Föreningens kontaktuppgifter kan fyllas i här. Vi rekomenderar att du använder e-fomuläret som du hittar under länken nedan.

 

Kontaktuppgifter

 

Förbundet begär varje år in en årsrapport från föreningarna. Årsrapportering, instruktioner och webbformulär för rapportering hittar du här nere.
 

Till årsrapporteringen

 

PDF-blankett för att anhålla om förtjänsttecken och bordsstandar Ladda ner blanketten till din dator innan du börjar fylla i den. Öppna blanketten i Adobe Reader. Kom ihåg att spara blanketten när du fyllt i den. Skriv ut och underteckna.


Reseräkning (pdf-blankett)
För SPF:s förtroendevalda och personal. Tips: använd tabbtangenten för att navigera mellan fälten.

 

 

Medlemsföreningar i Svenska pensionärsförbundet kan en gång per år söka bidrag ur Förbundspaketet. Förbundspaketet är understöd som beviljats av Svenska kulturfonden, men som fördelas av pensionärsförbundets styrelse.

Till förbundspaketet

 

Spänst i Benen är avsedd för gruppledare och motionskompisar inom frivilligarbetet. Deltagarna lär sig att på ett inspirerande sätt förena musik och fysisk trygg inneaktivitet. Målsättningen är att stärka skeletthälsan och förebygga fall. Dessutom ingår reflektioner över hur vi kan utnyttja musik och rörelse med dem som har nedsatt syn eller hörsel.

Till anmalningen

ANNONSER