Viktiga blanketter
 

Föreningens kontaktuppgifter kan fyllas i här. Vi rekomenderar att du använder e-fomuläret som du hittar under länken nedan.

 

Kontaktuppgifter


Förbundet begär varje år in en årsrapport från föreningarna. Årsrapportering, instruktioner och webbformulär för rapportering hittar du här nere.
 

Till årsrapporteringen


PDF-blankett för att anhålla om förtjänsttecken och bordsstandar Ladda ner blanketten till din dator innan du börjar fylla i den. Öppna blanketten i Adobe Reader. Kom ihåg att spara blanketten när du fyllt i den. Skriv ut och underteckna.

Till blanketten


Reseräkning (pdf-blankett)
Här kan du ladda ner blankett för ersättning för mötesresa utförd av förtroendevald invald i Svenska pensionärsförbundet rf:s styrelse eller annat organ. För tjänstemän förutsätter ersättning tjänsteresa. Blanketten INLÄMNAS senast inom 2 månader från mötets/resans datum. Dagtraktamenten och kilometerersättningar meddelas till Inkomstregistret enligt deras principer.

För mera instruktioner och resereglemente se blankettens andra sida.

Reseräkning 2023Är du intresserade av de resor vi erbjuder?
Anmäl dig till förbundets resor genom att klicka här

 

Till anmälningen


ANSÖKNINGAR TILL
SVENSKA KULTURFONDEN/FÖRENINGSSTÖD
Svenska kulturfonden möjliggör föreningsstödet genom att bevilja en klumpsumma till Svenska pensionärsförbundet. Svenska pensionärsförbundet tar emot ansökningar och tar beslut om bidrag och redovisar sedan till Kulturfonden hur bidraget har fördelats.

Till ansökan


Spänst i Benen är avsedd för gruppledare och motionskompisar inom frivilligarbetet. Deltagarna lär sig att på ett inspirerande sätt förena musik och fysisk trygg inneaktivitet. Målsättningen är att stärka skeletthälsan och förebygga fall. Dessutom ingår reflektioner över hur vi kan utnyttja musik och rörelse med dem som har nedsatt syn eller hörsel.

Till anmälningen


Här kommer du till valberedningens blanketter för kandidatnominering, styrelsemedlemmar, ordförande och personliga ersättare.

 

Till blanketterna

 

Föreningens aktivitetsblankett kan fås här

Blanketten

 

ANNONSER